Powered by Blogger.

Team Members


Team Leader
Looi Kian Seong
Email: jaylks96@gmail.com

Assistant Team Leader (I)

Lam An Ciat
Email: lamanciat@gmail.com

Assistant Team Leader (II)
Gooi Wen Pin
Email: wenpingooi97@gmail.com

Assistant Team Leader (II)
Kevin Hugh O'Keeffe
Email: kevinokeeffe6662@gmail.com

Secretary
Sughashiny Mathi Sekharan
Email: sugha_mads9@yahoo.com

Treasurer
Zulika Juliana Zainon
Email: zulikasui@gmail.com
_____________________________________________

Department of Mechanism

Head of Mechanism Department


Lam An Ciat
Email: lamanciat@gmail.com

Members of Mechanism Department

Arnoldo Alexjose Alexius
Chua Bao Jun
Kong Meng Hong
Looi Kian Seong
Ng Kin Jang
Tan Kun Xian
Victor Lee Hao Chuan
Lee Jia Chai
Ahmad Faiqal Haziq Bin Marzuki
Muhd Shafiq Aimaan Bin Akashah
Wong Jun Xuan
Tan Wai Liang
Ahmed Ashraf Mohamed
Low Yan Heng
____________________________________________
Department of Electronic

Head of Electronic Department


Gooi Wen Pin
Email: wenpingooi97@gmail.com

Members of Electronic Department

Muhammad Syafiq Bin Ramli
Sughashiny A/P Mathi Sekharan
Zulika Juliana Binti Zainon
Leong Lei Yeng
Goh Chi Yen
Ng Wei Ye
 ____________________________________________
Department of Programming

Head of Programming Department

Kevin Hugh O'Keeffe
Email: kevinokeeffe6662@gmail.com

Members of Programming Department 


Choi Kai Sheng
Lee Pin Loon
Liew Hai Liang
Lim Ying Ying
Muhammad Aiman Wafi Bin Suruji
Ng Jun Wei
Ng Leong Hwee
See Qiu Hui
Law Ying Hui
Noel Ng Fong Nian
Yew Ji Hui
Gan Xiao Nan
Omar Khaled Abouelmagd
Lim Wei Sheng
Amirul Danish Bin Misri
Looi Kian Seng
______________________________________________