Powered by Blogger.

13.12.11

Tagged under:

Fixed Point Arithmetic

Fixed point representation usually used in representing the fractional values. Comparing to float and double type of notation which are 32 bits and 64 bits respectively, introduction of fixed-point greatly reduced the computational effort for a machine to compute the float or double type as some of the low-cost machine can not process the floating point values. The precision of the variable is sacrificed as the process demanding is reduced.

A fixed point is basically represented in Q(m,n) where m represents the number of bits of integer and n represents fractional bits. For an example, a Q6.10 fixed point number will be contain 6 integer bits and 10 fractional bits. With the bigger number of n (fractional bits), the more bits gained in fractional bits, the more precise the value is. Therefor the resolution of a fixed point value will depends on its fractional bits, 2^(-n).

The conversion from decimal to fixed point is very simple. All you need to to is multiply the decimal with n (fractional bits).

For example,

Q9.7      m -9, n - 7  
Convert 12.5 (decimal) into fixed point. 
12.5 * 7 = 87.5 (decimal points are usually round down)
12.5 (decimal) = 87 (fixed point)

Same thing, to convert a fixed point back to a decimal is just divide the fixed point value by  n (fractional bits).


For example,  

Q3.13      m - 3, n - 13  
Convert 4687 (fixed point) into decimal. 
4687 / 13 = 360.5384615  
4687 (fixed point) = 360.5384615 (decimal)

2 comments:

 1. trung tâm kế toán tại long biên

  luyện thi toeic
  trung tâm kế toán tại nghệ an
  trung tâm kế toán tại cầu giấy
  trung tâm dạy kế toán tại cầu giấy
  trung tâm kế toán tại bình dương
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học kế toán tại đà nẵng
  học kế toán thực hành tại đồng nai vậy, ngươi chắc cũng biết rồi?

  Đặc Duy Tư ngẫm nghĩ một lát, nói:

  - Thiếu gia, ta cũng hiểu được. Thiếu gia không muốn thấy Tinh Linh nhất
  tộc máu chảy thành sông. Chúng ta cũng biết với thực lực của thiếu gia,
  nếu muốn xóa sổ Tinh Linh vương quốc ra khỏi đại lục, thậm chí làm cho
  cả Tinh Linh sâm lâm biến mất cũng không phải là việc khó. Sau này để
  cho Trung Hoa Tinh Linh đi tới hàng phục Tinh Linh vương quốc, chính là
  tránh cho Tinh Linh vương quốc khỏi những cái chết vô tội.

  Đoạn Vân vô cùng cao hứng:

  - Tốt lắm. Kiến thức quả nhiên bất phàm. Duy Đặc Tư ngươi phải cố gắng
  cho thật tốt, ta nghĩ nếu thần thực sự tồn tại thì ta có thể cho ngươi
  trở thành Tinh Linh thần kế tiếp. Đây là một viên đặc cấp Tẩy Tủy đan,
  ngươi phục dụng đi. Thực lực của ngươi sẽ trực tiếp vượt qua pháp thần
  đỉnh giai, đạt tới pháp thần thần cấp cấp mười một.

  - Cám ơn thiếu gia.

  Đặc Duy Tư cung kính tiếp nhận dược hoàn của hắn, vẻ mặt có chút kích động.

  Cho Đặc Duy Tư ra về, Đoạn Vân vào phòng hội nghị của gia tộc, thấy Tinh
  Linh tộc trưởng Lệ Na, còn có bốn Tinh Linh trưởng lão.  http://kylin1st.com
  http://cattleyavn.com
  http://kenyseo.com
  http://ngoduong89.com
  trung tâm dạy kế toán

  ReplyDelete
 2. Chez Rolex, fausses montres de luxe nous croyons au travail avec des personnes, fausses rolex datejust montres des organisations, des événements et des individus distingués dans divers domaines tels que l'aventure, le sport, l'art et la culture, la science et l'éducation, entre autres. et les organisations maintiennent un engagement à long terme.

  ReplyDelete