Powered by Blogger.

15.11.11

Tagged under:

ABU Robocon at Hong KongRefer this site to know more about Robocon 2012 Hong Kong game
http://www.aburobocon2012.hk/

Game Rules
Offline PDF Download

Video
Watch Online

2 comments:

 1. this time the competition very tough..so good luck who working on it...

  ReplyDelete
 2. Xảy ra 1 trong các lỗi:
  - Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại Cơ quan thuế!
  học làm báo cáo tài chính năm thực hành
  dịch vụ hoàn thiện làm báo cáo tài chính
  dịch vụ hoàn thuế
  Tờ khai TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn không được đăng ký nộp vãng lai tại: null
  ký điên tử xong nộp tờ khai báo lỗi z là sao mọi người

  ReplyDelete